(727) 231 4264

Home :: Chinese Herbal Remedies :: Blue Poppy Originals (capsules)

Blue Poppy Originals (capsules)

 
Added Flavors Supplement
Modified Bu Zhong Yi Qi Tang
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
AllerEase
Bi Qiu Tang Jia Jian
Sign in to rate

Our price: $17.57

Anti-nue Boost the Qi
Modified Bu Zhong Yi Qi Tang
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
Black Dragon
Wu Long Pian
Sign in to rate

Our price: $17.57

Celestial Mansion
Sou Feng Huo Xue Tang
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
Change and Enrich
Modified Dan Zhi Xiao Yao San, Suan Zao Ren Tang & Gan Mai Da Zao Tang
Sign in to rate

Our price: $17.57

Clear & Calm
Modified Sheng Yang San Huo Tang
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
Clear Vessel
Yi Xin Jiang Zhi Tang Jia Jian
Sign in to rate

Our price: $17.57

Cold Quell
Xiao Chai Hu Tang & Si Wu Tang
Sign in to rate

Our price: $17.57

CystiQuell
Modified Xiao Chai Hu Tang
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
Dang Gui & Anemarrhenna
Modified Lan Shi Mi Cang
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
DiaQuell
DiaQuell
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
DiaQuell 2 (with Bitter Melon)
Modified Fang Ji Huang Qi Tang
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
Fragrant Passage
Yi Qi Tong Qiao Tang Jia Wei
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
Free the Flow
Modified Ji Chuan Jian
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
GastroQuell
Modified Chai Hu Shu Gan San & Er Chen Tang
Sign in to rate

Our price: $17.57

Golden Qi
Zhi Sou San He Xiao Chai Hu Tang Jia Jian
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
HyperQuell
Hong Jing Tian Sheng Yang Jiang Ya Fang
Sign in to rate

Our price: $17.57

Immortal Qi
Bu Zhong Yi Qi Tang He Sheng Mai San Jia Jian
Sign in to rate

Our price: $17.57

Impediment Magic
Bi Tong Ling Tang
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
Kidney Mansion
Shen Fu Zhu Yu Tang
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
Modified Astragalus & Ginseng
Modified Huang Qi Ren Shen Tang
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
Modified Perilla & Mentha
Modified Su He Sheng Di Tang
Sign in to rate

Our price: $17.57

Moon Harmony
Modified Wan Bing Hui Chun
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
Phoenix Rising
Modified Lan Shi Mi Cang
Sign in to rate

Our price: $17.60
Quantity
Resolve Depression & Stabilize Sleep
Modified Jie Yu Ding Mian Fang
Sign in to rate

Our price: $17.57

Supplement Yin
Modified Wan Bing Hui Chun
Sign in to rate

Our price: $17.57

Ultimate Immortals
Modified Er Xian Tang
Sign in to rate

Our price: $17.57

 
International Shipping
Back To Top