Du Huo Ji Sheng Wan

  $10.87

  Product Description

  Angelica Du Huo and Loranthus

  Actions:
  Disperses Cold
  Disperses Wind-Damp
  Eliminates painful obstruction
  Tonifies Liver and Kidneys
  Tonifies Qi and Blood

  Western Symptomatology:
  Osteoarthritis; Rheumatoid arthritis; Chronic lower back pain; Sciatica; Sequelae of poliomyelitis

  Product Details

  Ingredients: Fu Ling (Poria) ; 12.0% ; Du Huo (Angelica) ; 10.0% ; Sheng Di Huang (Rehmannia) ; 9.0% ; Sang Ji Sheng (Loranthus) ; 9.0% ; Gan Cao (Glycyrrhiza) ; 6.0% ; Ren Shen (Ginseng) ; 6.0% ; Bai Shao Yao (Paeonia) ; 6.0% ; Chuan Xiong (Ligusticum) ; 6.0% ; Dang Gui (Angelica) ; 6.0% ; Huai Niu Xi (Achyranthes) ; 6.0% ; Du Zhong (Eucommia) ; 6.0% ; Fang Feng (Ledebouriella) ; 6.0% ; Qin Jiao (Gentiana) ; 6.0% ; Rou Gui (Cinnamomum) ; 3.0% ; Mu Gua (Chaenomeles) ; 3.0%

  Reviews

  Share your thoughts with other customers

  Be the first to write a review

  Write a review

  Du Huo Ji Sheng Wan

  Du Huo Ji Sheng Wan

  Angelica Du Huo and Loranthus